Quick dating
Custom Menu
 • 100 dating site saudi arabia contact
 • China adult chat gallery
 • NEWS
  This year is running an anti-Valentine’s campaign of sorts. Warm girls, the latest cam technology and a very uncomplicated and individual user experience they come all in the same bundle. The layers of rock are known as "strata", and the study of their succession is known as "stratigraphy".


  Funksjonshemmede dating

  Dette kan være problematisk, da det også er andre ting som påvirker søskenopplevelsen, som eksempelvis sårbarhet (Stoneman 2005).I en studie som sammenliknet søsken til barn med Downs syndrom med søsken til personer som ikke hadde en funksjonsnedsettelse, så man at disse to gruppene var like (Cuskelly & Gunn, 2006).Det kan både dreie seg om omsorg fra en person som den gamle eller funksjonshemmede bor sammen med, for eksempel fra ektefelle, og fra personer utenfor husholdningen.Hjelpen kan omfatte så vel tilsyn, pleie og hjelp til personlig stell, som hjelp til husarbeid og andre praktiske gjøremål.Hvordan er det å være søsken til et funksjonshemmet barn?Internasjonal forskning tyder på at dette kan oppleves som annerledes enn å ha et søsken som er funksjonsfrisk.

  Hvordan søsken opplever å ha et funksjonshemmet søsken henger også sammen med forholdene i familien generelt.Annen litteratur: Søsken og søskenliv i familier med funksjonshemmede barn - Frambu småskrift nr. Mange eldre og funksjonshemmede har behov for hjelp og pleie for å kunne klare seg i det daglige.Bevis gis til personer som har en bevegelseshemming og evt.til organisasjoner som transporterer bevegelseshemmede.

  Leave a Reply


  Pages: [1] 2 3 4 5 6 | Next | Last


  
  Copyright © 2017 - wizee.ru